Paralel cu Tabăra de Muncă și Educație la construcția Sfântului locaș din st. Cărpineni, în vara aceasta, militanții Mișcării Național-Creștine Noua Dreaptă au organizat o Tabără de Muncă și Educație în st. Băcioi din suburbia mun. Chișinău, unde a fost pusă temelia unei noi Biserici cu hramul Sf. Arhanghel Mihail și Gavriil.

În timpurile noastre, când munca voluntară pentru folosul societății și înălțarea Sfintelor Lăcașe în Slava lui Dumnezeu nu mai este privită cu ochi buni de majoritatea oamenilor, dar mai ales de tineri, acest obiectiv rămâne fundamental în educația unui adevărat naționalist.

Națiunea noastră română poate fi puternică și de neînvins doar atât timp cât fii săi vor trăi în spiritual și conștiință națională. Patria Română înseamnă dragoste, mândrie, credință și onoare. Nimic nu se face fără muncă și fără Dumnezeu. Acel care își uită rădăcinile, acel care nu depune nici cel mai mic efort pentru prosperarea Patriei și păstrarea valorilor moral-spirituale ale neamului, nu este decât o lipitoare pe trupul Țării. Avem prea mulți vorbitori, demagogi și ”filozofi”, însă prea puțini oameni care făptuiesc și nu vorbesc. Datoria fiecărui fiu al națiunii noastre este de a aduce un aport, fie și cel mai mic, indiferent în ce domeniu și în ce localitate, pentru a înălța Patria și a cinsti strămoșii.